facebook
Branżowa Szkoła I Stopnia
w Odolanowie
ul. Krotoszyńska 121
63-430 Odolanów
tel/fax (062) 733 13 31
baner_2 baner_kierunki_do_wyboru

Spotkanie z doradcą zawodowym

Planowanie kariery zawodowej

    Młodzież klasy III Szkoły Branżowej w Odolanowie w ramach orientacji zawodowej spotkała się z doradcą zawodowym z Mobilnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Kaliszu. Spotkanie miało charakter warsztatów, na których uczniowie odkryli swoje mocne i słabe strony, predyspozycje i umiejętności. Natomiast działania zespołowe uczyły ich efektywnej komunikacji i pracy w grupie. Cenne okazały się wskazówki odnośnie autoprezentacji przed przyszłym pracodawcom. Na końcu doradca zawodowy w formie multimedialnej przedstawił uczniom strukturę rynku pracy oraz zapotrzebowanie na zawody w naszym regionie. Na zakończenie każdy mógł porozmawiać ze specjalistą na temat dalszej drogi kształcenia i wybranego przez siebie zawodu. Wszystkim naszym wychowankom życzę sukcesów oraz realizacji postawionych sobie celów zawodowych.

R.R.

Spotkanie z Policjantem

 

     W Szkole Branżowej I Stopnia w Odolanowie odbyło się spotkanie młodzieży z Policjantem, które miało charakter edukacyjnego instruktażu i apelu. Policjant bardzo dobitnie omówił zagrożenia, na jakie narażony jest młody człowiek XXI wieku oraz przedstawił temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w świecie realnym i wirtualnym. Policjant uświadomił uczniom jakie niosą zagrożenie dla zdrowia, nawet życia e –papierosy, alkohol, narkotyki i dopalacze. Przedstawił także przykłady niebezpieczeństw zawierania przez młodzież znajomości z nieznajomymi przez Internet. Ponadto zaznaczył, iż wszelkie zdjęcia i informacje, które umieszczane są w sieci pozostają tam na zawsze. W jasny sposób wytłumaczył na czym polega odpowiedzialność wobec prawa za demoralizację i za popełnienie czynu karalnego. Wszyscy z dużym zainteresowaniem słuchali rad zaproszonego gościa oraz uzyskali odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

R.R.

 

Projekt edukacyjny

 

Wiem, nie biorę! Jestem bezpieczny

     5 czerwca 2018 roku w ramach działań profilaktycznych promujących życie bez używek przy współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną z Ostrowa Wlkp. odbyły się dwie prelekcje skierowane dla uczniów ze Szkoły Branżowej I Stopnia oraz LO w Odolanowie.
     Na pierwszej lekcji realizującej założenia projektu edukacyjnego Wiem, nie biorę! Jestem bezpieczny uczestnicy dowiedzieli się, jakie szkody psychiczne i fizyczne wyrządzają dopalacze. Poznali sposoby radzenia sobie z osobą znajdującą się pod wpływem dopalaczy oraz skutki działania używek na układ nerwowy. Aby przekonać się, jak czuje się osoba pod wpływem dopalaczy uczniowie mogli przejść się kilka metrów w alkogoglach inicjujących stan odurzenia.
    Drugie szkolenie dotyczyło profilaktyki HIN, AIDS. W sposób profesjonalny wyjaśniono uczniom: co to jest AIDS, jak dochodzi do zakażenia HIV, jak HIV przenosi się z jednej osoby na drugą, jak uniknąć zakażenia HIV. Przekaz multimedialny wywarły na młodzieży wielkie wrażenie. Z ankiet przeprowadzonych wśród młodzieży wynikało, że zajęcia były ciekawe. Uważam, że potrzeba organizowania tego typu spotkań jest konieczna, bowiem niepokojąca jest wciąż rosnąca skala uzależnień wśród młodych ludzi.

R.R.

Twarzą w twarz z chorobą

     Uczniowie klasy III uczestniczyli w spotkania z higienistką szkolną, które związane było z programem profilaktyki raka szyjki macicy. Jak się okazało, jest to bardzo poważny problem w Polsce, gdyż codziennie 10 Polek dowiaduje się, że są zarażone wirusem HPV (szczególnie typem 16 i 18). Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną na ten temat. Pani Ala w sposób dobitny przedstawiła młodzieży prawdziwą historię pani Idy Karpińskiej, która spotkała się "twarzą w twarz" z tą chorobą. Po całym tym koszmarze postanowiła odnaleźć w tym zdarzeniu "pozytywną" stronę. Założyła Ogólnopolską Organizację na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy - Kwiat Kobiecości. Program ten ma na celu edukację kobiet i wspieranie ich podczas choroby. Wirusem HPV mogą zarazić się kobiety pomiędzy 15 a 45 rokiem życia. Szczepionka profilaktyczna przeciw HPV może zdecydowanie zmniejszyć ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy na każdym etapie życia kobiety. Ważne są także badania cytologiczne, wykonywane najlepiej raz w roku.

     Pani pielęgniarka podała kilka źródeł, na których młodzież będzie mogła znaleźć wszelkie informacje: www.kwiatkobiecosci.pl, www.bezpiecznacytologia.pl, www.jestemprzytobie.pl. , www.youtube.pl-kwiat kobiecości

R. R.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony www.zsz.odolanow.pl
2. Świadectwo drugiej klasy gimnazjum;
3. Dwa zdjęcia legitymacyjne;
4. Zaświadczenie o przyjęcie na praktykę lub umowę o pracę;
5. Karta Zdrowia (dla osób spoza gminy Odolanów);
6. Po zakończeniu nauki- świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Termin składania dokumentów

Szukasz praktyki ?

Wyszukaj na stronie