facebook
Branżowa Szkoła I Stopnia
w Odolanowie
ul. Krotoszyńska 121
63-430 Odolanów
tel/fax (062) 733 13 31
baner_2 baner_kierunki_do_wyboru

Spotkanie z pracodawcami

     Działaniom i kierunkom promocji szkolnictwa zawodowego w naszej gminie poświęcone było spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami zorganizowane przez Szkołę Branżową I Stopnia w Odolanowie w dniu 23 marca br. Udział w nim wzięli również przedstawiciele samorządu gminnego i Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty. Główny cel spotkania dotyczył spraw związanych z przyszłością szkolnictwa zawodowego i budowania sieci współpracy sprzyjających kształceniu przyszłych kadr zawodowych, czyli połączenie edukacji, samorządu i biznesu.
     Na spotkaniu obecni byli m.in.: Burmistrz GiM Odolanów Pan Marian Janicki, Wizytator Kuratorium Oświaty Pan Rafał Paterek, Inspektor ds. oświaty Pani Elżbieta Prusiewicz-Sajnaj, dyrektor Centrum Usług Wspólnych Pan Marcin Stryjak, radny powiatu ostrowskiego Pan Grzegorz Finke, Prezes Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej Pan Józef Januszkiewicz, dyrektor OD i DZ w Krotoszynie Rafał Wolkenstein oraz nauczyciele BS I stopnia w Odolanowie.
    Słowo wstępne wygłosił Burmistrz Pan Marian Janicki, który zapewnił, iż utrzymanie tej szkoły jest dla gminy rzeczą priorytetową. Dodał, że dołoży wszelkich starań, aby wspierać dyrektora i nauczycieli w ich działaniach. Podkreślił, iż powszechnie wiadomo, że nauka zawodu w zakładzie pracy jest bardzo korzystna dla ucznia, bowiem w sposób bezpośredni zdobywa on umiejętności i doświadczenie potrzebne do wykonywania zawodu. Zatem integracja środowiska rzemieślniczego oraz szkoły jest bardzo ważna w procesie edukacyjnym ucznia.
    Na spotkaniu cenne okazały się także słowa wizytatora Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty Pana Rafała Paterka, który poinformował zebranych gości o zmianach, które nastąpiły w szkolnictwie zawodowym w ramach reformy oświaty. Zwrócił uwagę zgromadzonych na działania, które Ministerstwo Edukacji Narodowej kieruje w celu promowania szkolnictwa zawodowego i zachęcania przedsiębiorców by „inwestowali w najmłodsze pokolenie”.
    Również pracodawcy wzięli udział w dyskusji i zaproponowali cenne wskazówki, które na pewno wykorzystamy na spotkaniach rekrutacyjnych z młodzieżą gimnazjalną.
Ważne jest, aby uświadomić młodym ludziom, który w wieku 16 lat muszą podejmować, tak ważne dla ich przyszłości zawodowej decyzje, iż dobry i rzetelny fachowiec zawsze znajdzie pracę w swoim zawodzie, która da mu nie tylko zabezpieczenie materialne ale również satysfakcję.
    Mamy nadzieję, iż wnioski wyciągnięte z tego spotkania przyniosą zamierzony cel jakim jest wspieranie młodych, aby wybrali najlepszą drogę dalszego rozwoju zawodowego.

R.R., M.Z.

Odolanowskie Dni Trzeźwości

Odolanowskie Dni Trzeźwości

      Młodzież dla młodzieży, taka forma profilaktyki zagościła 8 listopada 2017 r. podczas Odolanowskich Dni Trzeźwości, zorganizowanych dla młodzieży pod hasłem „TY WYBIERASZ”.
      Młodzież gimnazjalna oraz młodzież z grupy PaTPORT przygotowały ciekawe spektakle „Przebudzenie” i „To ty wybierasz”, których treść dotyczyła głównie problemu uzależnienia od alkoholu. W spektaklach pojawiły się wątki: przemoc w rodzinie, narkotyki, a nawet śmierć młodej dziewczyny.
         Podsumowaniem twórczości młodzieży były krótkie wystąpienia zaproszonych gości: policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp., Komisariatu Policji w Odolanowie oraz Kuratora Sądowego, którzy w podsumowaniu przedstawień opowiedzieli o pozytywnej roli swojej pracy oraz o sukcesach jakie można osiągnąć dzięki współpracy i „nieodwracaniu głowy” kiedy dostrzegamy problem uzależnienia lub szeroko rozumianej przemocy.

ODT odbyły się z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Odolanowie i wsparciu Burmistrza Mariana Janickiego.

Ślubowanie

Ślubujemy!

      13 października 2017 roku był w naszej szkole niezwykle uroczysty, zwłaszcza dla klasy pierwszej. Tego dnia miało miejsce ślubowanie klasy I, na którym oficjalnie społeczność Branżowej Szkoły wzbogaciła się o nowych członków. Uroczyste ślubowanie przed sztandarem złożyli pierwszaki, tym samym potwierdzając swoją przynależność do naszej szkolnej rodziny. Słowa przysięgi w szczególności dotyczyły godnego reprezentowania szkoły, dbania o honor ojczyzny oraz sumiennego wykonywania obowiązków szkolnych.
     Dyrektor szkoły, p. Sławomir Ostrowski w słowie skierowanym do pierwszoklasistów życzył im, by przez najbliższe trzy lata pozostali wierni słowom przysięgi, którą złożyli. Życzył pierwszakom zapału do nauki, wytrwałości, siły charakteru, realizacji młodzieńczych marzeń w zawodzie i tego , aby te trzy lata edukacji ponadgimnazjalnej stały się najpiękniejszym okresem ich życia. Podkreślił również, że szkoła jest miejscem, w którym młodzież oprócz zdobywania wiedzy i umiejętności, uczy się też odpowiedzialności i konsekwencji.
     Dodatkowo uroczystość uświetniły życzenia dla nauczycieli z okazji zbliżającego się 14 października. 
     Klasie pierwszej życzymy bardzo dobrych wyników w nauce, zdania egzaminów zawodowych i właściwego zaplanowania kariery zawodowej. 

Beata Koziarek

Akcja "przypnij kokardę"

Akcja „Przypnij kokardę”


1     Każdego roku dzień 11 listopada jest dniem szczególnym, który skłania do refleksji na temat patriotyzmu. Patriotą, nie jest się tylko podczas wielkich zagrożeń, ale także na co dzień, wtedy gdy szanuje się symbole narodowe, kiedy pamięta się o ważnych wydarzeniach, rocznicach. Takim ważnym momentem w historii Polski był dzień 11 listopada 1918r., kiedy to na nowo odrodziła się Polska. Dla upamiętnienia tego wydarzenia organizowane są uroczyste apele, pod pomnikami bohaterów narodowych składane są kwiaty i palone znicze na grobach żołnierzy. Gmachy państwowe, domy oraz ulice dekorowane są polskimi flagami, a w kościołach zanoszone są modlitwy za poległych w obronie Ojczyzny.
    W ramach przygotowań do tego, tak ważnego dla każdego Polaka święta, wszyscy uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w akcję pt. „Przypnij kokardę”. Polegała ona na przygotowaniu w szkole, podczas lekcji historii, kokard narodowych i wręczeniu ich mieszkańcom gminy Odolanów, którzy uczestniczyli w mszach św. w intencji Ojczyzny w dwóch odolanowskich parafiach. W ten sposób wspólnie manifestowaliśmy nasze przywiązanie i szacunek dla Ojczyzny.

M.Z.

 

 

Wyszukaj na stronie