facebook
Branżowa Szkoła I Stopnia
w Odolanowie
ul. Krotoszyńska 121
63-430 Odolanów
tel/fax (062) 733 13 31
baner_2 baner_kierunki_do_wyboru

VI Gminny Konkurs Profilaktyczny

   Pod hasłem ,,Otwórz się na człowieka” odbył się tegoroczny VI Gminny Konkurs Profilaktyczny. W Konkursie brali udział uczniowie w różnych kategoriach wiekowych. Zmagania miały trzy etapy: od pracy plastycznej, po opowiadanie i pracę literacką o charakterze rozprawki. W tej ostatniej mogli wykazać się uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

   Konkurs przebiegał w formie indywidualnej. Celem Konkursu było kształcenie wrażliwości na zło i propagowanie zdrowego trybu życia wolnego od używek i przemocy. Prace pisane były pod czujnym okiem nauczyciela – polonisty, który także odpowiedzialny był za ich dostarczenie zgodnie z wymogami Komisji na Konkurs.

    Miłym zaskoczeniem była informacja dla Dyrektora oraz nauczyciela j. polskiego Zasadniczej Szkoły Zawodowej o zajęciu dwóch pierwszych miejsc w Konkursie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych naszej Gminy, przez nasze uczennice. Pierwsze miejsce zajęła Julita Kalina z klasy Ia , drugie Anita Górna z klasy Ib. Obie prace zostały nagrodzone cennymi książkami i dyplomami, które zostały wręczone uczennicom na spotkaniu w dniu 25 czerwca 2015 roku.
   
    Podziękowanie z rąk przewodniczącej GKRPA Krystyny Wiertelak odebrała także Beata Koziarek – opiekun uczennic.

B. K.

Wywiad w radio Odolanów

  

              15 czerwca 2015 roku młodzież Zasadniczej Szkoły Zawodowej

w Odolanowie:

Dawid Gąszczak z klasy III

Dagmara Cegła z klasy II

Anita Górna z klasy I

Zdobywająca wykształcenie w zawodzie FRYZJER wraz z panem dyrektorem

Sławomirem Ostrowskim oraz inicjatorką akcji pt: ,, Fryzjerzy w akcji” panią

Beatą Mamot udali się do Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie w celu

udzielenia wywiadu. Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia całości wywiadu

wchodząc na stronę : Radio Odolanów (iTV ODOLANOW- FAKTY

ODOLANOWSKIE-SERWIS VIDEO).

                                                                                                                                          B.M

Egzamin zawodowy pisemny

Uwaga !

uczniowie klas III

Egzaminy zawodowe pisemne

odbędą się w dniu 22.06.2015 r. (poniedziałek)

w tutejszej szkole (w auli) :

zawody:

- sprzedawca i mechanik pojazdów samochodowych – egzamin pisemny o godz.10,00,

- monter sieci, instalacji i u.s. i elektromechanik p.s.-

egzamin pisemny o godz.12,00.

Rekrutacja 2018

 REKRUTACJA 2018/2019

10

 • W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA (3 lata nauki) kształcenie odbywa się w klasie wielozawodowej.

 • Możliwa jest nauka każdego zawodu ujętego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, jeżeli kandydat ma zapewnioną praktykę u pracodawcy.

 • Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w wybranych przez siebie zakładach pracy, jako pracownicy młodociani.

 • Oferujemy pomoc w znalezienu miejsca praktyk.


 Ważne:

Szkoły branżowe są 2-stopniowe.

W branżowej szkole I stopnia kształcenie realizowane jest w zakresie jednej kwalifikacji. Po jej ukończeniu i zdaniu egzaminu absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzymuje wykształcenie zasadnicze branżowe.

Od 1 września 2020 r. absolwent branżowej szkoły I stopnia będzie mógł kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia. Po ukończeniu szkoły i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyskuje wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika, a po przystąpieniu do matury i uzyskaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować naukę na studiach wyższych.

7n

Już dzisiaj zapraszamy do :

 • Branżowej Szkoły I Stopnia w Odolanowie
 • od 1 września 2020 r. do Branżowej Szkoły II Stopnia

Szkoła Branżowa I stopnia w Odolanowie jest placówką oświatową, której nadrzędnym celem jest umożliwienie młodzieży solidne przygotowanie do wykonywania określonego zawodu.

Edukacja realizowana jest w klasach tzw. wielozawodowych, integrujących uczniów różnych zawodów. Nauka w tego typu klasach odbywa się na dwóch płaszczyznach: ogólnej i zawodowej.

Przygotowanie ogólne prowadzone jest przez kadrę pedagogiczną Branżowej Szkoły I Stopnia w Odolanowie. Uczniowie różnych zawodów wspólnie zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnych, takich jak język polski, matematyka, język obcy (j. angielski, j. niemiecki), podstawy przedsiębiorczości, geografia, chemia, biologia, fizyka oraz informatyka.

Na płaszczyźnie przygotowania zawodowego uczniowie pracują niezależnie, nabywając umiejętności, odpowiednio do rodzaju zawodu.

5

 

Obecnie w Odolanowie  uczniowie kształcą się w następujących zawodach:

 • elektromechanik
 • tapicerślusarz
 • sprzedawca
 • fryzjer
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • monter sieci , instalacji i urządzeń sanitarnych
 • kamieniarz
 • murarz-tynkarz
 • stolarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • cukiernik
 • kucharz
 • elektryk
 • lakiernik
 • blacharz samochodowy
 • piekarz
 • mechanik motocyklowy
 • rolnik

   8

 Teoretyczne przygotowanie zawodowe realizowane jest w postaci kursów zawodowych, prowadzonych przez wykwalifikowane ośrodki szkoleniowe. Każdy uczeń zobligowany jest do zaliczenia właściwego dla jego zawodu kursu. Kursy mają formę etapową. Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w wybranych przez siebie firmach, jako pracownicy młodociani. Wszelkie kwestie związane z zatrudnianiem pracowników młodocianych regulują przepisy Kodeksu Pracy.

9

Tutaj możesz skorzystać z listy pracodawców u których nasi uczniowie odbywają praktyki:

LISTA PRACODAWCÓW

  

 

Oferty pracodawców:

m-rol

dozamech szara 

 

 TERMINY SAKłADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH


Wniosek do pobrania wniosek.pdf

 

3

START W DOROSŁOŚĆ

1    Powyższe hasło przyświecało organizacji spotkań i warsztatów dla uczniów najstarszych klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy w niedługim czasie ukończą naukę w szkole i wejdą na rynek pracy jako wykwalifikowani pracownicy.
   W ramach tej kampanii w marcu wzięliśmy udział w programie edukacyjnym pt. „Kultura bezpieczeństwa” przygotowanym i przeprowadzonym przez Państwową Inspekcję Pracy w Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp.     Głównym zamierzeniem programu było zwiększenie wśród przyszłych pracowników świadomości zagrożeń związanych z pracą, podniesienie wśród młodzieży wiedzy z zakresu prawa pracy i kształtowanie pożądanych postaw z zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Czytaj więcej: START W DOROSŁOŚĆ

Wyszukaj na stronie