facebook
Branżowa Szkoła I Stopnia
ul. Krotoszyńska 121 63-430
Odolanów tel/fax (062) 733 13 31
baner_2 baner_kierunki_do_wyboru

Lista

Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do Branżowej Szkoły I Stopnia w Odolanowie – stan na dzień 22.07.2021r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych

Lp.

Imię i nazwisko

Zawód

1

Maksymilian Śniotała

elektromechanik

2

Anna Bednarczyk

fryzjer

3

Dominik Pawłowski

ślusarz

4

Wiktoria Pawłowska

cukiernik

5

Adrian Musiałowski

tapicer

6

Radosław Zieliński

stolarz

7

Blanka Trawińska

sprzedawca

8

Dawid Dolata

ślusarz

9

Dawid Szulc

ślusarz

10

Hubert Skrzypczak

ślusarz

11

Oliwia Zimniak

sprzedawca

12

Maciej Marzecki

elektryk

13

Kamil Blaszkiewicz

kucharz

14

Daniel Stankiewicz

elektromechanik p.s.

15

Przemysław Riegner

stolarz

16

Marta Ratajczyk

sprzedawca

17

Maja Szulc

fryzjer

18

Jakub Czysty

mechanik p.s.

19

Michał Gumienny

mechanik p.s.

20

Kacper Chwedczuk

stolarz

21

Marcin Gąsiorek

stolarz

22

Dominik Stybaniewicz

ślusarz

23

Dawid Jacyno

elektromechanik p.s.

24

Dominik Czekalski

elektryk

25

Kacper Zawidzki

mechanik p.s.

26

Eryka Cegielna

cukiernik

27

Mikołaj Sadowski

elektromechanik p.s.

28

Tobiasz Łuczak

elektromechanik

29

Norbert Adamczak

monter zabudowy i r.w. w bud.

30

Szymon Gibasiewicz

przetwórca mięsa

31

Filip Drogosz

elektromechanik p.s.

32

Bartłomiej Dziadosz

mechanik p.s.

33

Kornel Maksyminko

mechanik p.s.

34

Maciej Winny

stolarz

35

Paweł Boniek

mechanik p.s.

36

Alan Maciejewski

ślusarz

37

Krystian Zawidzki

monter zabudowy

i r. wyk w bud.

38

Bartosz Sikora

elektromechanik p.s.

39

Mateusz Kalinowski

rolnik

40

Jakub Jamroszczyk

stolarz

41

Artur Szyszka

lakiernik s.

Lista kandydatów niezakwalifikowanych

(z powodu braku dokumentów –świadectwa ukończenia szkoły)

1.

Piotr Dolata

mechanik p.s.

2.

Marianna Lebica

cukiernik

3.

Krystian Mazur

stolarz

4.

Robert Herman

stolarz

5.

Jakub Siof

elektryk

Adres email szkoły

Od dnia 18.06.2021 r. aktualny email tutejszej szkoły to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Egzamin Zawodowy

Uwaga!

   W dniu 22.06.br. w szkole BSIS odbywał się będzie egzamin zawodowy. Prosimy o niewchodzenie do szkoły w godzinach 9.00-13.30.

Sprawy pilne proszę dzwonić:
62 73313 31 lub pisać email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

w Branżowej Szkole I Stopnia

w Odolanowie

odbędzie się dnia 25.06.2021 r.(piątek)

- klasy II - godzina 8,00

- klasy I - godzina 8,30

- klasy III - godzina 9,00

Spotkanie z wychowawcami

w klasach.

Harmonogram powrotu uczniów do nauki stacjonarnej

 

Małymi krokami wracamy do normalności! Od 4 maja br. do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach stopniowo starsi uczniowie.Od 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.

Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy szkół. Dzięki decyzji rządu stopniowo, przez cały maj, do stacjonarnej pracy będą wracały poszczególne szkoły i placówki.

Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

  • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole.

Uwaga! Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość), w tym również w zakresie praktycznej nauki zawodu.

  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Kształcenie w szkołach specjalnych i ośrodkach od 4 maja do 30 maja

  • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych specjalnych na terenie całego kraju wracają do stacjonarnej nauki w szkole, w której działa też świetlica szkolna.
  • Od 4 do 30 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w szkole. O prowadzeniu zajęć w szkole, tak jak dotychczas, decyduje dyrektor szkoły.
  • Od 4 maja br. w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, tak jak do tej pory, będzie możliwość realizacji zajęć w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia, za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
  • Od 17 maja br. ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze będą pracowały w trybie stacjonarnym.

Kształcenie zawodowe i praktyki zawodowe od 4 do 30 maja

Przez cały maj zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu będą odbywały się na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego mogą zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.

Praktyki zawodowe mogą być realizowane stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia. Zachowano jednocześnie możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin.

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się przed 30 maja 2021 r., będą mogły być dokończone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Kształcenie sportowe od 4 do 30 maja

W przypadku klas IV-VIII ze szkół: sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego oraz szkół ponadpodstawowych sportowych, szkół ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. poz. 824).

Źródło:MEiN

Strona 1 z 28

Wyszukaj na stronie