facebook
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Odolanowie
ul. Krotoszyńska 121
63-430 Odolanów
tel/fax (062) 733 13 31
baner_2 baner_kierunki_do_wyboru

Kursy w Krotoszynie r.szk. 2015/2016

   Plan kursów na rok szkolny 2015/2016 w ODiDZ w Krotoszynie

Zawód

Termin

Klasa ( stopień )

- stolarz                                                

7 września do

2 października

II

- cieśla                                                  

II

- operator obrabiarek   skrawających

II

- sprzedawca                                    

II

- elektryk                                          

II

- elektromechanik                              

II

- kucharz                                            

II

- fryzjer                                                

II

- monter elektronik                                                

5 października do

30 października

II

- cukiernik                                                  

II

- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych              

II

- mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych                                                

II

- rolnik                                                                

II

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie                                                    

II

- kamieniarz                                        

II

- murarz - tynkarz                                            

II

- dekarz                                                            

II

- mechanik pojazdów samochodowych        

     2 listopada do

       27 listopada

I

- blacharz samochodowy                              

I

- lakiernik                                                      

I

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie                                                

I

- murarz - tynkarz                                      

I

- monter sieci, instalacji i urządzeń   sanitarnych                                                              

I

- kucharz                                                                 

I

- monter elektronik                

30 listopada do

29 grudnia

III

- wędliniarz                                          

III

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie                                        

III

- murarz - tynkarz                                    

III

- dekarz                                        

III

- piekarz                                              

III

-blacharz samochodowy                      

III

- ślusarz                                                          

4 stycznia do

29 stycznia

II

- mechanik – monter maszyn i urządzeń      

II

- cukiernik                                                   

III

- mechanik pojazdów samochodowych    

II

- blacharz samochodowy                              

II

- lakiernik                                                          

II

- elektromechanik pojazdów samochodowych                                                                                                 

II

- sprzedawca                                                        

1 lutego do

26 lutego

III

-ślusarz                                                                    

III

-mechanik – monter maszyn i urządzeń            

III

- rolnik                                                                  

III

- mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych                                                                                  

III

- wędliniarz                                    

II

- piekarz                                            

II

- piekarz                                                              

29 luty do

25 marca

I

-elektryk                                                                        

I

- monter urządzeń telekomunikacyjnych

I

-elektromechanik pojazdów samochodowych  

I

-elektromechanik                                                    

I

- operator obrabiarek   skrawających      

III

- fryzjer                                                          

III

- kucharz                                                              

29 marca do

22 kwietnia

III

- monter urządzeń telekomunikacyjnych

III

- elektryk                                                                  

III

-elektromechanik pojazdów samochodowych  

III

-elektromechanik                                            

III

- operator obrabiarek     skrawających              

I

- mechanik pojazdów samochodowych                

III

- lakiernik                                                              

III

- mechanik operator pojazdów i maszyn    

rolniczych

25 kwietnia

20 maja

I

- stolarz cieśla                                                

III

- ślusarz                                                          

I

-mechanik – monter maszyn i urządz.  

I

- rolnik                                                              

I

- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 

III

- fryzjer                                                                  

23 maja do

17 czerwca

I

- sprzedawca                                                          

I

- stolarz                                                                  

I

- cieśla                                                            

I

- wędliniarz                                                      

I

- cukiernik                                                        

I

- monter elektronik                              

I

- krawiec

I

VI Gminny Konkurs Profilaktyczny

   Pod hasłem ,,Otwórz się na człowieka” odbył się tegoroczny VI Gminny Konkurs Profilaktyczny. W Konkursie brali udział uczniowie w różnych kategoriach wiekowych. Zmagania miały trzy etapy: od pracy plastycznej, po opowiadanie i pracę literacką o charakterze rozprawki. W tej ostatniej mogli wykazać się uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

   Konkurs przebiegał w formie indywidualnej. Celem Konkursu było kształcenie wrażliwości na zło i propagowanie zdrowego trybu życia wolnego od używek i przemocy. Prace pisane były pod czujnym okiem nauczyciela – polonisty, który także odpowiedzialny był za ich dostarczenie zgodnie z wymogami Komisji na Konkurs.

    Miłym zaskoczeniem była informacja dla Dyrektora oraz nauczyciela j. polskiego Zasadniczej Szkoły Zawodowej o zajęciu dwóch pierwszych miejsc w Konkursie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych naszej Gminy, przez nasze uczennice. Pierwsze miejsce zajęła Julita Kalina z klasy Ia , drugie Anita Górna z klasy Ib. Obie prace zostały nagrodzone cennymi książkami i dyplomami, które zostały wręczone uczennicom na spotkaniu w dniu 25 czerwca 2015 roku.
   
    Podziękowanie z rąk przewodniczącej GKRPA Krystyny Wiertelak odebrała także Beata Koziarek – opiekun uczennic.

B. K.

Wywiad w radio Odolanów

  

              15 czerwca 2015 roku młodzież Zasadniczej Szkoły Zawodowej

w Odolanowie:

Dawid Gąszczak z klasy III

Dagmara Cegła z klasy II

Anita Górna z klasy I

Zdobywająca wykształcenie w zawodzie FRYZJER wraz z panem dyrektorem

Sławomirem Ostrowskim oraz inicjatorką akcji pt: ,, Fryzjerzy w akcji” panią

Beatą Mamot udali się do Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie w celu

udzielenia wywiadu. Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia całości wywiadu

wchodząc na stronę : Radio Odolanów (iTV ODOLANOW- FAKTY

ODOLANOWSKIE-SERWIS VIDEO).

                                                                                                                                          B.M

Egzamin zawodowy pisemny

Uwaga !

uczniowie klas III

Egzaminy zawodowe pisemne

odbędą się w dniu 22.06.2015 r. (poniedziałek)

w tutejszej szkole (w auli) :

zawody:

- sprzedawca i mechanik pojazdów samochodowych – egzamin pisemny o godz.10,00,

- monter sieci, instalacji i u.s. i elektromechanik p.s.-

egzamin pisemny o godz.12,00.

Strona 1 z 7

Wyszukaj na stronie