facebook
Branżowa Szkoła I Stopnia
ul. Krotoszyńska 121 63-430
Odolanów tel/fax (062) 733 13 31
baner_2 baner_kierunki_do_wyboru

Kursy Krotoszyn od 19.10.br.

 
Z dniem 19.10.2020 kontynuujemy w trybie online 4 tygodniowy turnus dokształcający, który potrwa do 30.10.2020.
W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia będą odbywały się w formie E-learningu. Moi drodzy sytuacja, z którą w tej chwili mamy do czynienie jest dla nas nowa, dlatego wszyscy musimy ze sobą współpracować.
Bardzo proszę o zapoznanie się z zasadami organizacyjnymi kursu:
1. Grupy społecznościowej uczniowie używają tylko w celu edukacyjnym.
2. Uczeń w dni szkolne zobowiązany jest zalogować się na grupie od godziny 8:00 do 10:00 i potwierdzić swoją gotowość do współpracy wpisem „obecny + data”. Na podstawie aktywności na grupie będzie ustalana frekwencja na kursie. Proszę trzymać się podanych godzin logowania.
3. Brak aktywności na grupie społecznościowej będzie zgłaszana do Dyrekcji Szkoły, z której uczeń został skierowany.
4. Uczeń, który nie wyrazi chęci współpracy i uzyska 20% nieobecności na kursie musi liczyć się z niezaliczeniem turnusu dokształcającego.
5. Wykładowca w celu sprawdzenia wiedzy ucznia ma prawo jeden raz w tygodniu przygotować zadanie domowe, które uczeń będzie w wyznaczonym terminie wysyłał na e-maila wykładowcy. Za wykonanie zadań uczeń będzie otrzymywał ocenę, na podstawie których będzie wystawiona ocena końcowa. Brak wykonania zadań, a tym samym brak ocen będzie wiązało się z brakiem zaliczenia kursu.
6. Na grupie będzie podawana informacja o zamieszczeniu opracowanych treści programowych. W ciągu 24h od wysłanej informacji przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Krotoszynie należy udzielić na grupie wpis „dokumenty pobrane”.
7. W najbliższym czasie otrzymają Państwo informacje w poście w swoich grupach, o tym gdzie będą zamieszczane materiały programowe, a także otrzymają hasło do ich pobierania.
8. Uczeń ma prawo kierować na adres e-mailowy wykładowców pytania dotyczące opracowanych tematów, zadań domowych, itp.
 

Wyszukaj na stronie