facebook
Branżowa Szkoła I Stopnia
w Odolanowie
ul. Krotoszyńska 121
63-430 Odolanów
tel/fax (062) 733 13 31
baner_2 baner_kierunki_do_wyboru

Rekrutacja

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony www.zsz.odolanow.pl
2. Świadectwo drugiej klasy gimnazjum;
3. Dwa zdjęcia legitymacyjne;
4. Zaświadczenie o przyjęcie na praktykę lub umowę o pracę;
5. Karta Zdrowia (dla osób spoza gminy Odolanów);
6. Po zakończeniu nauki- świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Termin składania dokumentów

Szukasz praktyki ?

Spektakl profilaktyczny

     „Dlaczego dorośli nie rozumieją dzieci”? Tym pytaniem młodzież z odolanowskiego PaTPORTU rozpoczęła pokaz spektaklu „Mur”, który 23 kwietnia zaprezentowała w Domu Kultury w Sulmierzycach.
Grupa PaTPORT zaproszona została do Sulmierzyc przez Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej
i wystąpiła w ramach profilaktyki rówieśniczej przed uczniami tej szkoły.
„Mur” to spektakl, który jest wołaniem młodego człowieka o to, by być zauważonym
i zrozumianym przez dorosłych. Młodzież pokazała, jak często brak zrozumienia przyczynia się do narastania negatywnych emocji i oddalania się ludzi od siebie. Tytułowy mur to symbol bariery, jaka powstaje pomiędzy dziećmi i dorosłymi na skutek niewłaściwych relacji pomiędzy nimi.
Grupa PaTPORT wystąpiła z tym samym spektaklem również przed rodzicami uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Odolanowie podczas szkolnej wywiadówki.

Opiekunowie

Spotkanie z pracodawcami

     Działaniom i kierunkom promocji szkolnictwa zawodowego w naszej gminie poświęcone było spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami zorganizowane przez Szkołę Branżową I Stopnia w Odolanowie w dniu 23 marca br. Udział w nim wzięli również przedstawiciele samorządu gminnego i Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty. Główny cel spotkania dotyczył spraw związanych z przyszłością szkolnictwa zawodowego i budowania sieci współpracy sprzyjających kształceniu przyszłych kadr zawodowych, czyli połączenie edukacji, samorządu i biznesu.
     Na spotkaniu obecni byli m.in.: Burmistrz GiM Odolanów Pan Marian Janicki, Wizytator Kuratorium Oświaty Pan Rafał Paterek, Inspektor ds. oświaty Pani Elżbieta Prusiewicz-Sajnaj, dyrektor Centrum Usług Wspólnych Pan Marcin Stryjak, radny powiatu ostrowskiego Pan Grzegorz Finke, Prezes Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej Pan Józef Januszkiewicz, dyrektor OD i DZ w Krotoszynie Rafał Wolkenstein oraz nauczyciele BS I stopnia w Odolanowie.
    Słowo wstępne wygłosił Burmistrz Pan Marian Janicki, który zapewnił, iż utrzymanie tej szkoły jest dla gminy rzeczą priorytetową. Dodał, że dołoży wszelkich starań, aby wspierać dyrektora i nauczycieli w ich działaniach. Podkreślił, iż powszechnie wiadomo, że nauka zawodu w zakładzie pracy jest bardzo korzystna dla ucznia, bowiem w sposób bezpośredni zdobywa on umiejętności i doświadczenie potrzebne do wykonywania zawodu. Zatem integracja środowiska rzemieślniczego oraz szkoły jest bardzo ważna w procesie edukacyjnym ucznia.
    Na spotkaniu cenne okazały się także słowa wizytatora Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty Pana Rafała Paterka, który poinformował zebranych gości o zmianach, które nastąpiły w szkolnictwie zawodowym w ramach reformy oświaty. Zwrócił uwagę zgromadzonych na działania, które Ministerstwo Edukacji Narodowej kieruje w celu promowania szkolnictwa zawodowego i zachęcania przedsiębiorców by „inwestowali w najmłodsze pokolenie”.
    Również pracodawcy wzięli udział w dyskusji i zaproponowali cenne wskazówki, które na pewno wykorzystamy na spotkaniach rekrutacyjnych z młodzieżą gimnazjalną.
Ważne jest, aby uświadomić młodym ludziom, który w wieku 16 lat muszą podejmować, tak ważne dla ich przyszłości zawodowej decyzje, iż dobry i rzetelny fachowiec zawsze znajdzie pracę w swoim zawodzie, która da mu nie tylko zabezpieczenie materialne ale również satysfakcję.
    Mamy nadzieję, iż wnioski wyciągnięte z tego spotkania przyniosą zamierzony cel jakim jest wspieranie młodych, aby wybrali najlepszą drogę dalszego rozwoju zawodowego.

R.R., M.Z.

Wyszukaj na stronie