facebook
Branżowa Szkoła I Stopnia
ul. Krotoszyńska 121 63-430
Odolanów tel/fax (062) 733 13 31
baner_2 baner_kierunki_do_wyboru

Pismo Dyrektora Wydziału Katechetycznego

 

Komunikat MR,P i PS

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej w czwartek wieczorem 12.03.2020 opublikowali wspólny komunikat w sprawie bezpieczeństwa pracowników młodocianych.


"W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty" - napisali szefowie MRPiPS oraz MEN.

Jednocześnie poinformowali, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

W środę rząd podjął decyzję o zawieszeniu do 25 marca zajęć dydaktycznych we wszystkich placówkach oświatowych w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.


 

Dariusz Kaczmarek

Dyrektor ZSU

Informacja od Policji dla rodziców

Uczniowie w czasie wolnym od zajęć są proszeni o niegrupowanie się niepotrzebnie na mieście, gdyż narażone są na negatywne skutki  działania wirusa.

 

Jacek Szczepaniak

Zespół ds. Nieletnich i patologii KPP w Ostrowie Wlkp.

Praktyki-informacja

W Komunikacie MEN jest informacja, że:
„uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach”.
Zapis „na dotychczasowych zasadach” oznacza, że uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia realizują zajęcia praktyczne u pracodawców w dniach, w których realizowali je przed wejściem w życie komunikatu o zawieszeniu zajęć w szkołach.

 

Zawieszenie zajęć

Od 12.03.br do 10 kwietnia br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Wyszukaj na stronie