facebook
Branżowa Szkoła I Stopnia
ul. Krotoszyńska 121 63-430
Odolanów tel/fax (062) 733 13 31
baner_2 baner_kierunki_do_wyboru

Lekcje z matematyki

Lekcje zdalne z matematyki

klasa tydzień IA IB IC ID IIA-IIB IIIB
Matematyka  pierwszy Lekcja 1-2  lekcja 1-2 Lekcja 1-2  lekcja 1-2

Lekcja 1

podręcznik

lekcja_1
Matematyka drugi        

 

 

 

 

Zagadnienia z chemii kl. I

pierwszy tydzień

drugi tydzień

Zagadnienia dla uczniów

Proszę opracować w formie referatów w zeszycie

Klasa 1 A, 1C

Fizyka

  1. Budowa układu słonecznego.
  2. Księżyc towarzysz Ziemi.
  3. Zaćmienie Księżyca i Słońca.

Klasa 1B, 1 D

Fizyka

  1. Budowa i działanie reaktora jądrowego.
  2. Wpływ promieniowania jonizującego na organizmy żywe.
  3. Wady i zalety elektrowni jądrowej.

Biologia

  1. Klonowanie-korzyści i zagrożenia.
  2. Rośliny i zwierzęta chronione w Polsce.
  3. Wymień Parki Narodowe w Polsce i opisz trzy dowolne.

Proszę wykonać opracowanie do dnia 20.03.2020 r.

mgr Marzena Jesiołowska

Pismo Dyrektora Wydziału Katechetycznego

 

Komunikat MR,P i PS

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej w czwartek wieczorem 12.03.2020 opublikowali wspólny komunikat w sprawie bezpieczeństwa pracowników młodocianych.


"W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty" - napisali szefowie MRPiPS oraz MEN.

Jednocześnie poinformowali, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

W środę rząd podjął decyzję o zawieszeniu do 25 marca zajęć dydaktycznych we wszystkich placówkach oświatowych w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.


 

Dariusz Kaczmarek

Dyrektor ZSU

Podkategorie

Wyszukaj na stronie