facebook
Branżowa Szkoła I Stopnia
w Odolanowie
ul. Krotoszyńska 121
63-430 Odolanów
tel/fax (062) 733 13 31
baner_2 baner_kierunki_do_wyboru

Wywiad w radio Odolanów

  

              15 czerwca 2015 roku młodzież Zasadniczej Szkoły Zawodowej

w Odolanowie:

Dawid Gąszczak z klasy III

Dagmara Cegła z klasy II

Anita Górna z klasy I

Zdobywająca wykształcenie w zawodzie FRYZJER wraz z panem dyrektorem

Sławomirem Ostrowskim oraz inicjatorką akcji pt: ,, Fryzjerzy w akcji” panią

Beatą Mamot udali się do Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie w celu

udzielenia wywiadu. Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia całości wywiadu

wchodząc na stronę : Radio Odolanów (iTV ODOLANOW- FAKTY

ODOLANOWSKIE-SERWIS VIDEO).

                                                                                                                                          B.M

Egzamin zawodowy pisemny

Uwaga !

uczniowie klas III

Egzaminy zawodowe pisemne

odbędą się w dniu 22.06.2015 r. (poniedziałek)

w tutejszej szkole (w auli) :

zawody:

- sprzedawca i mechanik pojazdów samochodowych – egzamin pisemny o godz.10,00,

- monter sieci, instalacji i u.s. i elektromechanik p.s.-

egzamin pisemny o godz.12,00.

Rekrutacja 2018

 REKRUTACJA 2019/2020

STR1

 • W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA (3 lata nauki) kształcenie odbywa się w klasie wielozawodowej.

 • Możliwa jest nauka każdego zawodu ujętego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, jeżeli kandydat ma zapewnioną praktykę u pracodawcy.

 • Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w wybranych przez siebie zakładach pracy, jako pracownicy młodociani.

 • Oferujemy pomoc w znalezienu miejsca praktyk.


 Ważne:

Szkoły branżowe są 2-stopniowe.

W branżowej szkole I stopnia kształcenie realizowane jest w zakresie jednej kwalifikacji. Po jej ukończeniu i zdaniu egzaminu absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzymuje wykształcenie zasadnicze branżowe.

Od 1 września 2020 r. absolwent branżowej szkoły I stopnia będzie mógł kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia. Po ukończeniu szkoły i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyskuje wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika, a po przystąpieniu do matury i uzyskaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować naukę na studiach wyższych.

7n

Już dzisiaj zapraszamy do :

 • Branżowej Szkoły I Stopnia w Odolanowie
 • od 1 września 2020 r. do Branżowej Szkoły II Stopnia

Szkoła Branżowa I stopnia w Odolanowie jest placówką oświatową, której nadrzędnym celem jest umożliwienie młodzieży solidne przygotowanie do wykonywania określonego zawodu.

Edukacja realizowana jest w klasach tzw. wielozawodowych, integrujących uczniów różnych zawodów. Nauka w tego typu klasach odbywa się na dwóch płaszczyznach: ogólnej i zawodowej.

Przygotowanie ogólne prowadzone jest przez kadrę pedagogiczną Branżowej Szkoły I Stopnia w Odolanowie. Uczniowie różnych zawodów wspólnie zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnych, takich jak język polski, matematyka, język obcy (j. angielski, j. niemiecki), podstawy przedsiębiorczości, geografia, chemia, biologia, fizyka oraz informatyka.

Na płaszczyźnie przygotowania zawodowego uczniowie pracują niezależnie, nabywając umiejętności, odpowiednio do rodzaju zawodu.

5

 

Obecnie w Odolanowie  uczniowie kształcą się w następujących zawodach:

 • elektromechanik
 • tapicerślusarz
 • sprzedawca
 • fryzjer
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • monter sieci , instalacji i urządzeń sanitarnych
 • kamieniarz
 • murarz-tynkarz
 • stolarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • cukiernik
 • kucharz
 • elektryk
 • lakiernik
 • blacharz samochodowy
 • piekarz
 • mechanik motocyklowy
 • rolnik

   8

 Teoretyczne przygotowanie zawodowe realizowane jest w postaci kursów zawodowych, prowadzonych przez wykwalifikowane ośrodki szkoleniowe. Każdy uczeń zobligowany jest do zaliczenia właściwego dla jego zawodu kursu. Kursy mają formę etapową. Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w wybranych przez siebie firmach, jako pracownicy młodociani. Wszelkie kwestie związane z zatrudnianiem pracowników młodocianych regulują przepisy Kodeksu Pracy.

9

Tutaj możesz skorzystać z listy pracodawców u których nasi uczniowie odbywają praktyki:

LISTA PRACODAWCÓW

  

 

Oferty pracodawców:

m-rol

dozamech szara 

 

 TERMINY SAKłADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH


Wniosek do pobrania wniosek.pdf

 

3

START W DOROSŁOŚĆ

1    Powyższe hasło przyświecało organizacji spotkań i warsztatów dla uczniów najstarszych klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy w niedługim czasie ukończą naukę w szkole i wejdą na rynek pracy jako wykwalifikowani pracownicy.
   W ramach tej kampanii w marcu wzięliśmy udział w programie edukacyjnym pt. „Kultura bezpieczeństwa” przygotowanym i przeprowadzonym przez Państwową Inspekcję Pracy w Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp.     Głównym zamierzeniem programu było zwiększenie wśród przyszłych pracowników świadomości zagrożeń związanych z pracą, podniesienie wśród młodzieży wiedzy z zakresu prawa pracy i kształtowanie pożądanych postaw z zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Czytaj więcej: START W DOROSŁOŚĆ

Zajęcia w parku linowym

DSCF2613      W dniu 5 maja 2015 roku uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej udali się do parku linowego. Zabawa odbyła się w sprawdzonych warunkach pod opieką instruktorów J. Sajnaja i P. Puchalskiego, którzy przez cały czas służyli wsparciem i pomocą osobom korzystającym z atrakcji trasy.
Każdy z uczestników wyposażony był w niezawodny sprzęt. Każdorazowo przed skorzystaniem z trasy instruktor prowadził kilkuminutowe szkolenia.
Opiekę nad młodzieżą sprawowali także nauczyciele i wychowawcy, którzy również gotowi byli na prawdziwe emocje ekstremalne warunki. Czas spędzony w parku linowym, to niesamowite i niezapomniane wrażenia, a dla niektórych z uczestników nagroda, jaką było pokonanie własnego lęku.

B.K.

Czytaj więcej: Zajęcia w parku linowym

Wyszukaj na stronie