facebook
Branżowa Szkoła I Stopnia
w Odolanowie
ul. Krotoszyńska 121
63-430 Odolanów
tel/fax (062) 733 13 31
baner_2 baner_kierunki_do_wyboru

Informacja

Z dniem 25 maja 2018 roku został powołany w szkole inspektor ochrony danych- Waldemar Dolata - email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Spotkanie z doradcą zawodowym

Planowanie kariery zawodowej

    Młodzież klasy III Szkoły Branżowej w Odolanowie w ramach orientacji zawodowej spotkała się z doradcą zawodowym z Mobilnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Kaliszu. Spotkanie miało charakter warsztatów, na których uczniowie odkryli swoje mocne i słabe strony, predyspozycje i umiejętności. Natomiast działania zespołowe uczyły ich efektywnej komunikacji i pracy w grupie. Cenne okazały się wskazówki odnośnie autoprezentacji przed przyszłym pracodawcom. Na końcu doradca zawodowy w formie multimedialnej przedstawił uczniom strukturę rynku pracy oraz zapotrzebowanie na zawody w naszym regionie. Na zakończenie każdy mógł porozmawiać ze specjalistą na temat dalszej drogi kształcenia i wybranego przez siebie zawodu. Wszystkim naszym wychowankom życzę sukcesów oraz realizacji postawionych sobie celów zawodowych.

R.R.

Spotkanie z Policjantem

 

     W Szkole Branżowej I Stopnia w Odolanowie odbyło się spotkanie młodzieży z Policjantem, które miało charakter edukacyjnego instruktażu i apelu. Policjant bardzo dobitnie omówił zagrożenia, na jakie narażony jest młody człowiek XXI wieku oraz przedstawił temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w świecie realnym i wirtualnym. Policjant uświadomił uczniom jakie niosą zagrożenie dla zdrowia, nawet życia e –papierosy, alkohol, narkotyki i dopalacze. Przedstawił także przykłady niebezpieczeństw zawierania przez młodzież znajomości z nieznajomymi przez Internet. Ponadto zaznaczył, iż wszelkie zdjęcia i informacje, które umieszczane są w sieci pozostają tam na zawsze. W jasny sposób wytłumaczył na czym polega odpowiedzialność wobec prawa za demoralizację i za popełnienie czynu karalnego. Wszyscy z dużym zainteresowaniem słuchali rad zaproszonego gościa oraz uzyskali odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

R.R.

 

Projekt edukacyjny

 

Wiem, nie biorę! Jestem bezpieczny

     5 czerwca 2018 roku w ramach działań profilaktycznych promujących życie bez używek przy współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną z Ostrowa Wlkp. odbyły się dwie prelekcje skierowane dla uczniów ze Szkoły Branżowej I Stopnia oraz LO w Odolanowie.
     Na pierwszej lekcji realizującej założenia projektu edukacyjnego Wiem, nie biorę! Jestem bezpieczny uczestnicy dowiedzieli się, jakie szkody psychiczne i fizyczne wyrządzają dopalacze. Poznali sposoby radzenia sobie z osobą znajdującą się pod wpływem dopalaczy oraz skutki działania używek na układ nerwowy. Aby przekonać się, jak czuje się osoba pod wpływem dopalaczy uczniowie mogli przejść się kilka metrów w alkogoglach inicjujących stan odurzenia.
    Drugie szkolenie dotyczyło profilaktyki HIN, AIDS. W sposób profesjonalny wyjaśniono uczniom: co to jest AIDS, jak dochodzi do zakażenia HIV, jak HIV przenosi się z jednej osoby na drugą, jak uniknąć zakażenia HIV. Przekaz multimedialny wywarły na młodzieży wielkie wrażenie. Z ankiet przeprowadzonych wśród młodzieży wynikało, że zajęcia były ciekawe. Uważam, że potrzeba organizowania tego typu spotkań jest konieczna, bowiem niepokojąca jest wciąż rosnąca skala uzależnień wśród młodych ludzi.

R.R.

Wyszukaj na stronie