facebook
Branżowa Szkoła I Stopnia
ul. Krotoszyńska 121 63-430
Odolanów tel/fax (062) 733 13 31

Całkowita wartość projektu: 265 550,00 zł

Dofinansowanie z UE: 225 717,50 zł

Cel projektu: podniesienie jakości kształcenia zdalnego w Branżowej Szkole I Stopnia w Odolanowie poprzez wyposażenie Szkoły w sprzęt niezbędny do prowadzenia nauczania na odległość.

Efekty rzeczowe realizacji projektu:

? laptopy wraz z akcesoriami i oprogramowaniem ? 38 szt.
? tablety graficzne ? 4 szt.
? komputery stacjonarne ? 4 szt.
? mikrofony cyfrowe ? 4 szt.
? kamery internetowe ? 4 szt.

Zakupiony w projekcie sprzęt będzie udostępniony nieodpłatnie nauczycielom i uczniom Branżowej Szkoły I Stopnia na potrzeby nauki w formie zdalnej.

Wyszukaj na stronie