facebook
Branżowa Szkoła I Stopnia
ul. Krotoszyńska 121 63-430
Odolanów tel/fax (062) 733 13 31

Wsparcie kształcenia zdalnego w Branżowej Szkole I Stopnia w Odolanowie
- zakup i dostawa 
sprzętu ICT wraz z oprogramowaniem.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.02.2021 r.

pliki do pobrania

Wyjaśnienia do treści SWZ nr 1

Wyjaśnienia do treści SWZ nr 2

Informacja o wartości zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja o wniesieniu odwołania do KIO

Treść odwołania

Wyszukaj na stronie