facebook
Branżowa Szkoła I Stopnia
ul. Krotoszyńska 121 63-430
Odolanów tel/fax (062) 733 13 31
baner_2 baner_kierunki_do_wyboru

zajęcia praktyczne od 24.10.br.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Począwszy od dnia 15 czerwca 2020r. do dnia 10.07.2020r. można składać Wniosek o przyjęcie do szkoły, zaświdczenie z praktyki, 2 zdjęcia legitymacyjne.

Druki są do odbioru w podwórzu szkoły (na parkingu obok Orlika) w Punkcie odbioru bezkontaktowym druków.

Można je również pobrać z tejże stronym www szkoły -  ZAKŁADKA: Rekrutacja.

Terminy postepowania rekrutacyjnego.

 

Kursy Krotoszyn od 19.10.br.

 
Z dniem 19.10.2020 kontynuujemy w trybie online 4 tygodniowy turnus dokształcający, który potrwa do 30.10.2020.
W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia będą odbywały się w formie E-learningu. Moi drodzy sytuacja, z którą w tej chwili mamy do czynienie jest dla nas nowa, dlatego wszyscy musimy ze sobą współpracować.
Bardzo proszę o zapoznanie się z zasadami organizacyjnymi kursu:
1. Grupy społecznościowej uczniowie używają tylko w celu edukacyjnym.
2. Uczeń w dni szkolne zobowiązany jest zalogować się na grupie od godziny 8:00 do 10:00 i potwierdzić swoją gotowość do współpracy wpisem ?obecny + data?. Na podstawie aktywności na grupie będzie ustalana frekwencja na kursie. Proszę trzymać się podanych godzin logowania.
3. Brak aktywności na grupie społecznościowej będzie zgłaszana do Dyrekcji Szkoły, z której uczeń został skierowany.
4. Uczeń, który nie wyrazi chęci współpracy i uzyska 20% nieobecności na kursie musi liczyć się z niezaliczeniem turnusu dokształcającego.
5. Wykładowca w celu sprawdzenia wiedzy ucznia ma prawo jeden raz w tygodniu przygotować zadanie domowe, które uczeń będzie w wyznaczonym terminie wysyłał na e-maila wykładowcy. Za wykonanie zadań uczeń będzie otrzymywał ocenę, na podstawie których będzie wystawiona ocena końcowa. Brak wykonania zadań, a tym samym brak ocen będzie wiązało się z brakiem zaliczenia kursu.
6. Na grupie będzie podawana informacja o zamieszczeniu opracowanych treści programowych. W ciągu 24h od wysłanej informacji przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Krotoszynie należy udzielić na grupie wpis ?dokumenty pobrane?.
7. W najbliższym czasie otrzymają Państwo informacje w poście w swoich grupach, o tym gdzie będą zamieszczane materiały programowe, a także otrzymają hasło do ich pobierania.
8. Uczeń ma prawo kierować na adres e-mailowy wykładowców pytania dotyczące opracowanych tematów, zadań domowych, itp.
 

Stypendia Burmistrza GiM Odolanów

W dniu 12.10.2020 r. w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie odbyło się wręczenie stypendiów Burmistrza GiM Odolanów w kategorii Mistrz Zawodu uczniom Branżowej Szkoły I Stopnia w Odolanowie.
Burmistrzowie Marian Janicki i Jan Prokop wręczyli stypendium uczniom:
Karolina Bargenda - kucharz,
Małgorzata Bachorska- fryzjer,
Sandra Rogier - sprzedawca,
Amelia Skrzyńska - sprzedawca,
Grzegorz Rogier- tapicer.
W uroczystości wzięli udział Inspektor d/s Oświaty Elżbieta Prusiewicz-Sajnaj oraz Dyrektor BSIS w Odolanowie Sławomir Ostrowski. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce i w pracy.
 
20201012 105743
 
 

Ewakuacja - ochrona przeciwpożarowa

W dniu 07.10.2020 r. odbyły sie w tutejszej szkole ćwiczenia w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji. Akcja ewakuacyjna całej szkoły pod nadzorem OSP Odolanów w szkole przebiegła prawidłowo.

Dziękujemy uczniom, nauczycielom i strażakom za sprawny przebieg ćwiczeń.

Podkategorie

  • Sala gimnastyczna ,,Pilawa"

    W sprawie wynajmu sali gimnastycznej ,,Pilawa" prosi się o kontakt z sekretariatem szkoły BSIS tel. 62 733 13 31.

Wyszukaj na stronie