facebook
Branżowa Szkoła I Stopnia
ul. Krotoszyńska 121 63-430
Odolanów tel/fax (062) 733 13 31
baner_2 baner_kierunki_do_wyboru

Gimnastyka i Parkour

FOM PL POSTER

Kartka na oceny - wzór

                                                                                                                              Odolanów,dnia .........................

 

 

W II półroczu roku szkolnego 2019/2020 za naukę praktycznego zawodu na stanowisku???????.???.. uczeń/uczennica???????????..

otrzymał/a następujące oceny:

Nauka zawodu:????????????..

Sprawowanie:?????????????

Kursy kl. I od 18.05-12.06.2020 r.

Witam,

        Centrum Kształcenia Zawodowego w Krotoszynie informuje:

 1. 1.   CKZ w Krotoszynie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty będzie realizować zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. 2.    Treści programowe będą przekazywane uczniom skierowanym na turnus dokształcający poprzez komunikatory, grupy społecznościowe, pocztę elektroniczną.
 3. 3.    W serwisie społecznościowym
 4. 4.    Uczniowie w pierwszym dniu turnusu, włączeni do danej grupy zawodowej otrzymają plan kursu, wykaz i dane kontaktowe do wykładowców oraz login i hasło do portalu, na którym będą dostępne opracowane zagadnienia z danego przedmiotu.
 5. 5.    Uczeń w dni szkole będzie zobowiązany zalogować się w grupie od godziny 8:00 do 10:00 i potwierdzić swoją gotowość do współpracy wpisem ?obecny?. Na podstawie aktywności w grupie będzie ustalana frekwencja na kursie.
 6. 6.    Wykładowcy będą wspierać uczniów poprzez konsultacje e-mailowe.
 7. 7.    Wykładowca w celu sprawdzenia wiedzy ucznia ma prawo jeden raz w tygodniu przygotować zadanie domowe, które uczeń będzie w wyznaczonym terminie wysyłał na wskazany mu uprzednio adres poczty elektronicznej wykładowcy. Za wykonanie zadań uczeń będzie otrzymywał oceny, na podstawie których będzie wystawiona ocena końcowa. Brak wykonania zadań, a tym samym brak ocen będzie skutkować klasyfikacji, równoznacznej z brakiem zaliczenia kursu.
 8. 8.    W grupach społecznościowych utworzonych na podstawie niniejszego zarządzenia, uczniowie komunikują się wyłącznie w związku z prowadzonymi zajęciami edukacyjnymi.
 9. 9.    Brak aktywności w grupie społecznościowej, o której mowa w ust. 5, będzie zgłaszana do Dyrekcji Szkoły, z której uczeń został skierowany i włączony do nauczania na odległość w CKZ.
 10. 10.  Administrator użytkownika Centrum Kształcenia Zawodowego w Krotoszynie będzie zamieszczał za pośrednictwem komunikatora, w utworzonych grupach bieżące informacje, dotyczące organizacji nauki.

Bardzo prosimy o przekazanie powyższej informacji rodzicom oraz uczniom skierowanych na kurs w terminie od 18 maja 2020 do 12 czerwca 2020 w zawodach: Cieśla  I, Stolarz I, Tapicer  I, Przetwórca Mięsa I,Operator maszyn i urządzeń odlewniczych I, Elektronik  I, Ślusarz I (Milicz i Koźmin Wlkp) , Ogrodnik  I, Cukiernik  I, Sprzedawca  I, Fryzjer I, np. przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego.

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2021/2022

 
Dyrektor BSIS w Odolanowie informuje, że rekrutacja do naszej szkoły będzie trwała od 17.05. do 31.05.2021 r. Zapraszamy uczniów 8 klas SP do składania dokumentów w naszej szkole. Od poniedziałku 17.05. codziennie w godz. 9,00-13,00.
Proszę pobrać kwestionariusz do wypełnienia oraz zaświadczenie na praktykę zawodową (wzór) z naszej strony www.zsz.odolanow.pl - zakładka Rekrutacja.
 
 
Zapraszam i pozdrawiam
Sławomir Ostrowski-Dyrektor Branżowej Szkoły I Stopnia w Odolanowie.

Podkategorie

 • Sala gimnastyczna ,,Pilawa"

  W sprawie wynajmu sali gimnastycznej ,,Pilawa" prosi się o kontakt z sekretariatem szkoły BSIS tel. 62 733 13 31.

Wyszukaj na stronie