facebook
Branżowa Szkoła I Stopnia
ul. Krotoszyńska 121 63-430
Odolanów tel/fax (062) 733 13 31
baner_2 baner_kierunki_do_wyboru

Kursy kl. I od 18.05-12.06.2020 r.

Witam,

        Centrum Kształcenia Zawodowego w Krotoszynie informuje:

  1. 1.   CKZ w Krotoszynie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty będzie realizować zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  2. 2.    Treści programowe będą przekazywane uczniom skierowanym na turnus dokształcający poprzez komunikatory, grupy społecznościowe, pocztę elektroniczną.
  3. 3.    W serwisie społecznościowym
  4. 4.    Uczniowie w pierwszym dniu turnusu, włączeni do danej grupy zawodowej otrzymają plan kursu, wykaz i dane kontaktowe do wykładowców oraz login i hasło do portalu, na którym będą dostępne opracowane zagadnienia z danego przedmiotu.
  5. 5.    Uczeń w dni szkole będzie zobowiązany zalogować się w grupie od godziny 8:00 do 10:00 i potwierdzić swoją gotowość do współpracy wpisem ?obecny?. Na podstawie aktywności w grupie będzie ustalana frekwencja na kursie.
  6. 6.    Wykładowcy będą wspierać uczniów poprzez konsultacje e-mailowe.
  7. 7.    Wykładowca w celu sprawdzenia wiedzy ucznia ma prawo jeden raz w tygodniu przygotować zadanie domowe, które uczeń będzie w wyznaczonym terminie wysyłał na wskazany mu uprzednio adres poczty elektronicznej wykładowcy. Za wykonanie zadań uczeń będzie otrzymywał oceny, na podstawie których będzie wystawiona ocena końcowa. Brak wykonania zadań, a tym samym brak ocen będzie skutkować klasyfikacji, równoznacznej z brakiem zaliczenia kursu.
  8. 8.    W grupach społecznościowych utworzonych na podstawie niniejszego zarządzenia, uczniowie komunikują się wyłącznie w związku z prowadzonymi zajęciami edukacyjnymi.
  9. 9.    Brak aktywności w grupie społecznościowej, o której mowa w ust. 5, będzie zgłaszana do Dyrekcji Szkoły, z której uczeń został skierowany i włączony do nauczania na odległość w CKZ.
  10. 10.  Administrator użytkownika Centrum Kształcenia Zawodowego w Krotoszynie będzie zamieszczał za pośrednictwem komunikatora, w utworzonych grupach bieżące informacje, dotyczące organizacji nauki.

Bardzo prosimy o przekazanie powyższej informacji rodzicom oraz uczniom skierowanych na kurs w terminie od 18 maja 2020 do 12 czerwca 2020 w zawodach: Cieśla  I, Stolarz I, Tapicer  I, Przetwórca Mięsa I,Operator maszyn i urządzeń odlewniczych I, Elektronik  I, Ślusarz I (Milicz i Koźmin Wlkp) , Ogrodnik  I, Cukiernik  I, Sprzedawca  I, Fryzjer I, np. przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego.

Wyszukaj na stronie