facebook
Branżowa Szkoła I Stopnia
ul. Krotoszyńska 121 63-430
Odolanów tel/fax (062) 733 13 31
baner_2 baner_kierunki_do_wyboru

Lekcja z udziałem przedstawiciela PIP

Lekcja z udziałem przedstawiciela PIP

     Po raz kolejny w naszej szkole gościliśmy przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy - to organ nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.
Na dzisiejszym spotkaniu pierwsze klasy dowiedziały się między innymi: 
- Co można zgłaszać do inspekcji pracy?
- Jakie kary może nałożyć inspekcja pracy?
- Co kontroluje inspekcja pracy?
    Ponadto dużą uwagę pani poświęciła też omówieniu przepisów dotyczących stosunku pracy i wynagrodzeniu za pracę. Poinformowała również młodzież o innych świadczeniach wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy czy urlopu. Dzisiejsza lekcja z udziałem przedstawiciela PIP była dla naszej młodzieży – młodocianych pracowników – pozyskaniem cennych informacji do dalszej pracy zawodowej.

B. Koziarek

Wyszukaj na stronie