facebook
Branżowa Szkoła I Stopnia
w Odolanowie
ul. Krotoszyńska 121
63-430 Odolanów
tel/fax (062) 733 13 31
baner_2 baner_kierunki_do_wyboru

Zobaczyć Auschwitz na własne oczy ……

SAM 2109Z początkiem grudnia kolejny już raz spotkali się uczniowie z trzech europejskich krajów w Auschwitz, w miejscu zwanym największym cmentarzyskiem świata. Licealiści i uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Odolanowie wzięli po raz kolejny udział w trójnarodowościowym projekcie , który zapoczątkowany został przez przedstawicieli miasta Heringen – Jorg Lorey i Andreas Richter, i którego mottem jest hasło- „Auschwitz mit eigenen Augen sehen”. W projekcie biorą udział uczniowie obu odolanowskich szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniowie szkół średnich z Niemiec i Francji. Za realizację projektu ze strony polskiej odpowiedzialna jest nauczycielka języka niemieckiego w LO –Bogumiła Datta.  

Od ósmego do trzynastego grudnia bieżącego roku wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami angażowali się w prace związane z projektem. Każdego dnia młodzi wychodzili do obozu , aby pogłębiać swoją wiedzę o Holocauście. Zwiedzanie obozu macierzystego, tzw. Stammlager odbywało się z przewodnikiem. Każdy z uczestników natomiast już indywidualnie oglądał wystawy o zagładzie ludności żydowskiej czy romskiej . Zdecydowanie najlepsza była ,według opinii naszej młodzieży- wystawa Izraela. Dwa dni w tym projekcie przewidziano na zwiedzenie obozu zagłady w Birkenau. Ten obóz sprawia wyjątkowo upiorne wrażenie. Ogromna przestrzeń i kilka krematoriów , w których naziści zagazowali setki tysięcy ludzi , przywiezionych z całej Europy. Wszystkie wyjścia do obozów pokonywano pieszo, bo takie jest założenie projektu. Motywem przewodnim tego przedsięwzięcia jest natomiast postać Staszka, a dokładniej Stanisława Hantza, który był jednym z pierwszych więźniów w Auschwitz , i któremu udało się przeżyć piekło tego miejsca. Staszek zmarł cztery lata temu , ale pozostał po nim wywiad utrwalony na taśmie filmowej i wspomnienia jego przyjaciół – Andreasa i Jorga.

Każdego wieczora młodzi spotykali się w grupach narodowościowych i wymieniali swoje opinie na temat minionego dnia i doświadczeń po wizycie w obozie. Później wszyscy uczestnicy integrowali się przy śpiewie i rozmowach w Domu Ciszy [Stillhaus]. To było potrzebne każdemu , aby złapać dystans do dramatycznych wydarzeń w Auschwitz. Historia Holocaustu została przekazana w formie świadectwa więźnia i dlatego młodzi ludzie mogą lepiej zrozumieć historię drugiej wojny. Na pewno ta wiedza przemawia bardziej do człowieka niż podręcznikowe wywody.

W tym roku polska grupa pozyskała na ten wyjazd środki finansowe z PNWM [Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży ] w Warszawie i była niezależna od pozostałych partnerów. Przez cztery lata bowiem grupę polską finansowało miasto Heringen. Partnerzy z Francji i Niemiec muszą częściowo pokryć koszty projektu z” własnej kieszeni „. Nie mogą też zwrócić się do żadnej fundacji po wsparcie finansowe, gdyż w ich krajach nie przewiduje się pieniędzy na ten cel.

W tym miejscu pragniemy podziękować pani Burmistrz Ewie Dziubce za sfinansowanie naszej grupie kosztów przejazdu , a panu Dominikowi Sobczakowi za pomoc w sprawnym rozliczeniu otrzymanych pieniędzy z Warszawy. Również w imieniu swoim i młodzieży dziękuję mojej koleżance Monice Zydorowicz za udział i zaangażowanie w tegorocznym wyjeździe do Oświęcimia .

Bogumiła Datta

Wyszukaj na stronie