facebook
Branżowa Szkoła I Stopnia
ul. Krotoszyńska 121 63-430
Odolanów tel/fax (062) 733 13 31
baner_2 baner_kierunki_do_wyboru

Kursy Krotoszyn - od 03.01.2022 r.

  Centrum Kształcenia Zawodowego w Krotoszynie informuje:

  1. 1.  CKZ w Krotoszynie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty będzie realizować zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  2. 2.   Treści programowe będą przekazywane uczniom skierowanym na turnus dokształcający poprzez komunikatory, grupy społecznościowe, pocztę elektroniczną.
  3. 3.   W serwisie społecznościowymFacebook,został utworzony użytkownik Centrum KształceniaKrotoszyn, którego uczeń zaprasza do znajomych, a następnie należy dołączyć do wybranej grupy zawodowej: https://www.facebook.com/Centrum-Kształcenia-Zawodowego-Krotoszyn-113750676927091/  
  4. 4.   Uczniowie w pierwszym dniu turnusu, włączeni do danej grupy zawodowej, zobowiązani są do zapoznania się z postami zamieszczonymi na stronie, zwłaszcza z regulaminem kursu.
  5. 5.   Uczeń w dni szkole będzie zobowiązany zalogować się w grupie od godziny 8:00 do 10:00 i potwierdzić swoją gotowość do współpracy wpisem „obecny". Na podstawie aktywności w grupie będzie ustalana frekwencja na kursie.
  6. 6.   Wykładowcy będą wspierać uczniów poprzez konsultacje e-mailowe, za pośrednictwem aplikacji Teams.
  7. 7.   Wykładowca w celu sprawdzenia wiedzy ucznia ma prawo jeden raz w tygodniu przygotować zadanie domowe, które uczeń będzie w wyznaczonym terminie wysyłał na wskazany mu uprzednio adres poczty elektronicznej wykładowcy. Za wykonanie zadań uczeń będzie otrzymywał oceny, na podstawie których będzie wystawiona ocena końcowa. Brak wykonania zadań, a tym samym brak ocen, będzie skutkować brakiem klasyfikacji, równoznacznej z brakiem zaliczenia kursu.
  8. 8.   W grupach społecznościowych utworzonych na podstawie niniejszego zarządzenia, uczniowie komunikują się wyłącznie w związku z prowadzonymi zajęciami edukacyjnymi.
  9. 9.   Brak aktywności w grupie społecznościowej, o której mowa w ust. 5, będzie zgłaszana do Dyrekcji Szkoły, z której uczeń został skierowany i włączony do nauczania na odległość w CKZ.
  10. 10.Administrator użytkownika Centrum Kształcenia Zawodowego w Krotoszynie będzie zamieszczał za pośrednictwem komunikatora, w utworzonych grupach bieżące informacje, dotyczące organizacji nauki.

Bardzo prosimy o przekazanie powyższej informacji rodzicom oraz uczniom skierowanym na kurs w terminie od 03 do 28 stycznia 2022 w zawodach: Tapicer III,Krawiec I,Lakiernik samochodowy III,Blacharz samochodowy III,Piekarz III,Elektromechanik III,Ślusarz IInp. przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego.

Prosimy również o informację odnośnie uczniów, którzy posiadają orzeczenie poradni psychologiczno pedagogiczne w celu dostosowania odpowiednich wymagań edukacyjnych oraz uczniów z brakiem możliwości skorzystania z w/w propozycji nauki przez CKZ w Krotoszynie. W takich przypadkach przygotujemy materiał w wersji papierowej i wyślemy raz w tygodniu opracowane tematy pocztą tradycyjną.

W razie pytań służymy pomocą.

Z góry dziękuję za współpracę i pozdrawiam

Daria Szpurtacz

Wyszukaj na stronie