Projekt edukacyjny

  • Drukuj

 

Wiem, nie biorę! Jestem bezpieczny

     5 czerwca 2018 roku w ramach działań profilaktycznych promujących życie bez używek przy współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną z Ostrowa Wlkp. odbyły się dwie prelekcje skierowane dla uczniów ze Szkoły Branżowej I Stopnia oraz LO w Odolanowie.
     Na pierwszej lekcji realizującej założenia projektu edukacyjnego Wiem, nie biorę! Jestem bezpieczny uczestnicy dowiedzieli się, jakie szkody psychiczne i fizyczne wyrządzają dopalacze. Poznali sposoby radzenia sobie z osobą znajdującą się pod wpływem dopalaczy oraz skutki działania używek na układ nerwowy. Aby przekonać się, jak czuje się osoba pod wpływem dopalaczy uczniowie mogli przejść się kilka metrów w alkogoglach inicjujących stan odurzenia.
    Drugie szkolenie dotyczyło profilaktyki HIN, AIDS. W sposób profesjonalny wyjaśniono uczniom: co to jest AIDS, jak dochodzi do zakażenia HIV, jak HIV przenosi się z jednej osoby na drugą, jak uniknąć zakażenia HIV. Przekaz multimedialny wywarły na młodzieży wielkie wrażenie. Z ankiet przeprowadzonych wśród młodzieży wynikało, że zajęcia były ciekawe. Uważam, że potrzeba organizowania tego typu spotkań jest konieczna, bowiem niepokojąca jest wciąż rosnąca skala uzależnień wśród młodych ludzi.

R.R.