facebook
Branżowa Szkoła I Stopnia
w Odolanowie
ul. Krotoszyńska 121
63-430 Odolanów
tel/fax (062) 733 13 31
baner_2 baner_kierunki_do_wyboru

Projekt edukacyjny

 

Wiem, nie biorę! Jestem bezpieczny

     5 czerwca 2018 roku w ramach działań profilaktycznych promujących życie bez używek przy współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną z Ostrowa Wlkp. odbyły się dwie prelekcje skierowane dla uczniów ze Szkoły Branżowej I Stopnia oraz LO w Odolanowie.
     Na pierwszej lekcji realizującej założenia projektu edukacyjnego Wiem, nie biorę! Jestem bezpieczny uczestnicy dowiedzieli się, jakie szkody psychiczne i fizyczne wyrządzają dopalacze. Poznali sposoby radzenia sobie z osobą znajdującą się pod wpływem dopalaczy oraz skutki działania używek na układ nerwowy. Aby przekonać się, jak czuje się osoba pod wpływem dopalaczy uczniowie mogli przejść się kilka metrów w alkogoglach inicjujących stan odurzenia.
    Drugie szkolenie dotyczyło profilaktyki HIN, AIDS. W sposób profesjonalny wyjaśniono uczniom: co to jest AIDS, jak dochodzi do zakażenia HIV, jak HIV przenosi się z jednej osoby na drugą, jak uniknąć zakażenia HIV. Przekaz multimedialny wywarły na młodzieży wielkie wrażenie. Z ankiet przeprowadzonych wśród młodzieży wynikało, że zajęcia były ciekawe. Uważam, że potrzeba organizowania tego typu spotkań jest konieczna, bowiem niepokojąca jest wciąż rosnąca skala uzależnień wśród młodych ludzi.

R.R.

Wyszukaj na stronie