facebook
Branżowa Szkoła I Stopnia
w Odolanowie
ul. Krotoszyńska 121
63-430 Odolanów
tel/fax (062) 733 13 31
baner_2 baner_kierunki_do_wyboru

PatPORT

DSC 7354

"Wartością możemy być tylko dla siebie"

Pierwsza w powiecie ostrowskim grupa PaTPORT

     07 marca 2016 roku w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Odolanowie odbyło się inauguracyjne spotkanie, na którym oficjalnie powstała międzyszkolna młodzieżowa grupa PaTPORT. Uczniowie podeszli do zadania profesjonalnie - wszystko było zapięte na ostatni guzik. Dla nas – obecnie już PaTPORTowców – jest to kolejna wspaniała inicjatywa, dzięki której możemy szerzyć wiedzę na temat niebezpiecznych dla zdrowia i życia nałogów oraz promować życie wolne i niezależne – życie bez używek!
Należy podkreślić, że to w Odolanowie powstał pierwszy na terenie naszego powiatu PaTPORT. Grupę tworzą uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Odolanowie, a także Gimnazjum w Wierzbnie.

Swoją obecnością zaszczycili nas następujący goście:
Elżbieta Prusiewicz-Sajnaj – Doradca Burmistrza do Spraw Oświaty,
Rafał Walkow – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie,
Sławomir Ostrowski – Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Odolanowie,
Grzegorz Szubert – Dyrektor Gimnazjum w Wierzbnie,
Roman Musiałowski – Przewodniczący Rady Rodziców,
mł. insp. Piotr Wilkowski – Pierwszy Zastępca Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp.,
podinsp. Mirosław Józefiak – Komendant Komisariatu w Odolanowie,
Krzysztof Kula – Nadkomisarz Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp.,
sierż. Małgorzata Łusiak – Oficer Prasowy Komendanta Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp.,
Anna Głodek – Młodzieżowy lider ostrowskiej grupy PaT,
Bożena Jabłońska – Podinspektor Urzędu Gminy i Miasta Odolanów,
Andrzej Martewicz – Przewodniczący Odolanowskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego ,,Jagiellończyk”

     Opiekę nad całą grupą sprawować będą Anna Kuś oraz Beata Koziarek. Niewątpliwie przed opiekunami grupy ogromne zadanie, ponieważ wartość podejmowanych działań profilaktycznych w tym obszarze jest bardzo dużym wyzwaniem.
     Spotkanie rozpoczęło się od przywitania wyżej wymienionych gości, po czym każdy z nich udzielał młodzieży uwag, dobrych rad, wskazówek. Na początku Pan Krzysztof Kula przekazał nam ogólne, jak i dotyczące naszego powiatu informacje na temat aktualnych zagrożeń dotykających młodzieży. Następnie Pani Anna Głodek przybliżyła nam jeszcze dokładniej zakres prowadzonych działań przez grupy PaTu oraz ich cele.
Uczestnicy spotkania jednogłośnie przyjęli uchwałę o utworzeniu międzyszkolnej grupy PaTPORT, po czym zaproszeni goście złożyli podpisy na liście w związku z zatwierdzeniem tejże właśnie uchwały.
     Wybory kapitana i kapitanatu poprzedziło krótkie przedstawienie się wszystkich członków nowopowstałej grupy. Kapitanem PaTPORTu została Martyna Cieślińska, a w skład 3-osobowego Kapitanatu wchodzą: Ewa Gottschling, Ilona Parkitna oraz Żaneta Wypychowicz. Serdecznie gratulujemy! Na końcu spotkania nowi członkowie społeczności PaT zaśpiewali hymn PaTu.
     Grupa ma bardzo dużo różnorodnych pomysłów dotyczących swojej działalności i zaczynają pracę nad opracowaniem najlepszej formy przekazu tak ważnych wiadomości, jakimi są informacje na temat uzależnień.

07 marca br. był dniem bardzo ważnym zarówno dla naszej szkoły, jak i dla uczniów, którzy podjęli się nowego, ogromnego wyzwania, znaleźli w sobie tak duże pokłady odwagi, by nie bać się wyrażać swoich poglądów i chcą przejść przez część swojego życia uświadamiając, pomagając i wspierając innych ludzi przez co będą mieli możliwość stania się osobami wolnymi od uzależnień.

Martyna Cieślińska
Kapitan Grupy PaTPORT

 

Wyszukaj na stronie