facebook
Branżowa Szkoła I Stopnia
w Odolanowie
ul. Krotoszyńska 121
63-430 Odolanów
tel/fax (062) 733 13 31
baner_2 baner_kierunki_do_wyboru

VI Gminny Konkurs Profilaktyczny

   Pod hasłem ,,Otwórz się na człowieka” odbył się tegoroczny VI Gminny Konkurs Profilaktyczny. W Konkursie brali udział uczniowie w różnych kategoriach wiekowych. Zmagania miały trzy etapy: od pracy plastycznej, po opowiadanie i pracę literacką o charakterze rozprawki. W tej ostatniej mogli wykazać się uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

   Konkurs przebiegał w formie indywidualnej. Celem Konkursu było kształcenie wrażliwości na zło i propagowanie zdrowego trybu życia wolnego od używek i przemocy. Prace pisane były pod czujnym okiem nauczyciela – polonisty, który także odpowiedzialny był za ich dostarczenie zgodnie z wymogami Komisji na Konkurs.

    Miłym zaskoczeniem była informacja dla Dyrektora oraz nauczyciela j. polskiego Zasadniczej Szkoły Zawodowej o zajęciu dwóch pierwszych miejsc w Konkursie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych naszej Gminy, przez nasze uczennice. Pierwsze miejsce zajęła Julita Kalina z klasy Ia , drugie Anita Górna z klasy Ib. Obie prace zostały nagrodzone cennymi książkami i dyplomami, które zostały wręczone uczennicom na spotkaniu w dniu 25 czerwca 2015 roku.
   
    Podziękowanie z rąk przewodniczącej GKRPA Krystyny Wiertelak odebrała także Beata Koziarek – opiekun uczennic.

B. K.

Wyszukaj na stronie