facebook
Branżowa Szkoła I Stopnia
w Odolanowie
ul. Krotoszyńska 121
63-430 Odolanów
tel/fax (062) 733 13 31
baner_2 baner_kierunki_do_wyboru

START W DOROSŁOŚĆ

1    Powyższe hasło przyświecało organizacji spotkań i warsztatów dla uczniów najstarszych klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy w niedługim czasie ukończą naukę w szkole i wejdą na rynek pracy jako wykwalifikowani pracownicy.
   W ramach tej kampanii w marcu wzięliśmy udział w programie edukacyjnym pt. „Kultura bezpieczeństwa” przygotowanym i przeprowadzonym przez Państwową Inspekcję Pracy w Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp.     Głównym zamierzeniem programu było zwiększenie wśród przyszłych pracowników świadomości zagrożeń związanych z pracą, podniesienie wśród młodzieży wiedzy z zakresu prawa pracy i kształtowanie pożądanych postaw z zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Kolejnym punktem programu było zaproszenie do szkoły doradcy zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wlkp., oraz konsultantki Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich z Kalisza. Pierwsze spotkanie w dniu 8 maja poprowadził doradca zawodowy Pani Milena Mądrzak, która przedstawiła bieżącą sytuację na naszym lokalnym rynku pracy z uwzględnieniem zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim i województwie wielkopolskim. Odpowiadając na pytania zainteresowanych Pani Milena poruszyła sprawy związane ze wspieraniem przez urzędy pracy osób bezrobotnych do 30 roku życia. Tydzień później konsultantka Punktu Informacyjnego FE Pani Joanna Droszcz spotkała się z naszymi uczniami i przedstawiła podstawowe informacje dotyczące możliwości otrzymania wsparcia z Funduszy Europejskich na realizację projektów m.in. na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, na rozwój firmy czy też na podniesienie kwalifikacji zawodowych w celu wzmocnienia własnej konkurencyjności na rynku pracy. 

    Ostatnim punktem programu była wizyta uczniów w dniu 22 maja w Urzędzie Miasta i Gminy Odolanów a dokładnie spotkanie z Panem Mateuszem Feckowiczem z działu ds. rejestracji działalności gospodarczej. Celem tej wizyty było pozyskanie aktualnych informacji dotyczących funkcjonowania sytemu CEIDG czyli rejestracji i ewidencji działalności gospodarczej jak również prześledzenie tej procedury w systemie informatycznym.
    Mamy nadzieję, iż wiedza zdobyta podczas realizacji tego programu umożliwi naszym uczniom dobry start w przyszłe dorosłe zawodowe życie.

M.Z.

Wyszukaj na stronie