"Więzienie - stracony czas"

  • Drukuj

      Pod takim tytułem jest realizowany jest już po raz trzeci przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp. program profilaktyczno – edukacyjny adresowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie ostrowskim. Program ten ma na celu zwrócenie uwagi odbiorców na zjawisko przestępczości i demoralizacji nieletnich, wskazanie przyczyn powodujących, że młodzi ludzie stykają się z wymiarem sprawiedliwości (Policja, sąd, wiezienie) oraz pokazanie konsekwencji wynikających z tego kontaktu dla ich dalszego życia.

      W tym programie wzięli udział m.in. uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Odolanowie, którzy w dniu 24 kwietnia br. wybrali się wraz z opiekunkami : Panią Moniką Zydorowicz i pedagogiem szkolnym Panią Aliną Bolach, do Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp. gdzie mieli możliwość poznania wybranej infrastruktury więziennej. Koordynator programu – wychowawca penitencjarny Aresztu Śledczego Pan Mikołaj Plota, zaprezentował grupie uczniów film prewencyjny pokazujący działania młodzieży łamiącej prawo tj. kradzież, rozbój, udział w bójce, spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym czy prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających. Po projekcji filmu odbyła się dyskusja uczestników dotycząca konsekwencji tych zachowań, zarówno dla ofiar i ich rodzin jak i dla samych sprawców.


M.Z.